Kategória


Archive for december, 2008

Itt az új év, új jót hozzon!
Régi jótól, meg ne fosszon!
De ha új jót nem is hozhat,
Vigye el a régi rosszat!
BÚÉK!

Teljes cikk »Vállas csengetyűke (Campanula Cervicaria)

Vállas csengetyűke, erdei csengető, harangvirág, vagy répanyakfű ( Campanula Cervicaria ). Csengetyűfélék ( Campanulaceae). 50-100 cm.

Teljes cikk »Télizöld meténg, körvény billény, boncs, erdei puszpáng, földi borostyán, szászfű, myrtus koszorú ( Vinea muor ). Meténgfélékhez ( Apocynaceae ) tartozik. Lecsepült szára gyökerező, átellenesen álló levelei rövid nyelűek, kerülékesek, bőrneműek, felül kiemelkedő erekkel, örökzöldek. Pártája égszínkék, ritkábban halványkék vagy rózsaszínű., csöve rövid, rónán elterülő karéjai csonkítottak.

Teljes cikk »Fekete ebszőlő, fekete zolna, kutyabogyó, szép szőlő, szép asszony szőlője ( Solanum nigrum ). Ebszőlő félék ( Solanaceae ) 10-80 cm.

Teljes cikk »Piros ebsszőlő, keserédes, csúcsoa, zolna, fölfutó-, erdei-, vad-, vízi vagy ebszőlő, juszalag, kalina vagy kalyinka, mellfű, temondádfű ( Solanum Dulcamara ). Ebszőlőfélék ( Solanaceae ).

Szára cserjés, lecsepült, vagy más növényre kapaszkodó. Levelei nyelesek, hosszúkás vagy szíves tojásdadok, ép szélűek és kihegyezettek. Virága a levelekkel szemben ágas kunkorvirágzatokban. Pártája lila színű, ritkán fehér, mélyen metszett., karéjai 6-8 mm hosszúak, tövükön 2 zöld, fehér szegélyű ponttal.

Teljes cikk »Maszlagos nadragulya, álomhozófű, bolodbimbó vagy bolodfű, bölénymag, farkasbogyó, fekete, vagy kendőző farkascseresznye, fekete cseresznye, matraguna, nagyfű, nagyfű-szilva, ördögszőlő ( Atropa Belladonna ). Ebszőlőfélék ( Solanaceae ). 60-150 cm.

Teljes cikk »Csemege sulyom, jezsuitadió, szamártövis, vizidió vagy gesztenye ( Trapa natans ). Sulyomfélék ( Hydrocaryaceae ). 60-120 cm.

Teljes cikk »Csilláros ökörfark kóró, ( Verbascum Lychnitis ). 50-120 cm. Szára kivált a felső részében szögletes, igen ágas., virágokkal megrakott ágai karos gyertyatartóra, vagy csillárra emlékeztetnek. A levelek fonákos és a virágzat tengelye aprón, porszerűen molyhos. Virágzata laza., kocsánya virításakor még-egyszer akkora, mint a csésze., pártája citromsárga, vagy fehér, valamennyi porzószál fehér molyhú.

Teljes cikk »Közönséges dohány, muskotály dohány, ( Nicotiana Tabacum ). Ebszőlőfélék ( Solanaceae ). 1-2 m

Az egész növény rövid mirigyszőröktől ragadós. Levelei lándzsásak, hosszan kihegyezettek., az alsók a szárra futók. Virágzata terebélyes, végálló és hónalji bogas kunkorokkal. Csészéje hengeres, háromszögűen lándzsás, kihegyezett fogakkal. A párta rózsaszínű, csöve hosszú, felfúvódott., termése tojásalakú.

Teljes cikk »Közönséges lizinka, szent Ilona asszony füve (Lysimachia vulgaris) 50-120 cm.

Töve terjedő. Szára merőleges, gyöngén, négyszögletű, gyapjas. Levelei átellenesek, néha 3-4 évet örvben állanak., hosszúkás, tojás alakúak és kihegyezettek, csaknem ülők és feketés pettyezettek. Virágai szegálló bugás fürtben,

Teljes cikk »Szagos müge, csillagos májfű vagy szagos májusfű, csillagszívű, erdeimester vagy erdémesterfű, erdődísz, érdeskes ( Asperula odorata ). Galajfélék ( Rubiaceae ) 10-30 cm.

Teljes cikk »Erdei mácsonya, bábatüske, bogáncsvakaró, pásztorvesszeje, paphajgáló tövis, vemes asszony ferdője ( Dipsacus fullonum ). A mácsonyfélékhez ( Dipsaceae ) tartozik. 1-2 m.

Teljes cikk »Mezei varfű, Aposteinfű, fekélyfű, gombos kóré, kelésfű, koszfű, kuzupa, rühfű vagy rühsikkantyu sennyedésfű, sennyedék ellen való fű vagy seprőfű ( Knautia arvensis ). Mácsonyfélék ( Dipsaceae ). 15-80 cm.

Teljes cikk »