Kategória


Archive for április, 2011

Az Óvilág mérsékelt éghajlatú területein elter­jedt nemzetség az ajakosvirágúak családjába (Labiatae) tartozik. Rendszertanilag rendkívül bonyolult. A 25 elfogadott fajból 10 alapfaj és 4 állandósult hibrid található Európában, nagy részük nálunk is előfordul.

 

Teljes cikk »Agárkosbor (Orchis morioL.)

A körülbelül 17500 fajt számláló kosbortelek családjának (Orhidaceae) 35 tagja a mérsékelt éghajlatú északi féltekén terjedt el. A pompás és különleges trópusi orchideák nem kevésbé elragadó rokonai a hazai kosborok.

 

Teljes cikk »A mályvafélék családjába (Malvaceae) tartozó nemzetség 30 faja eurázsiai eredetű, de Észak-Amerikában is meghonosodott és terjed. Az erdei mályva hazánkban főleg házak körül, me­zőgazdasági kultúrákban, parlagokon, útszéleken, különféle gyomtársulásokban gyakori.

 

Teljes cikk »A macskagyökérfélék családjába (Valerianaceae) tartozó nemzetség 250 faja az északi félteke mérsékelt égövén és Dél-Afrikában ho­nos. A macskagyökér nálunk gyakori, de nem tömeges. Liget-, láp- és szurdokerdők, magas­-kórós társulások, nedves kaszálók növénye.

 

Teljes cikk »A fészkesvirágzatúak családjába (Compositae) tartozó martilapu nemzetség 15 faja az északi félteke mérsékelt területein honos.  A martilapu, a homokterületeket kivéve az egész országban gyakori. Leginkább hordalék- iszapgyomtársulások, árokpartok jellemző növénye.

 

Teljes cikk »A hangafélék családjába (Ericaceae9 tartozó áfonya nemzetség 450 faja Eurázsiában, Észak-és Dél-Amerikában, valamint Délkelet-Afriká­ban található. A fekete áfonya nálunk a Dunán­túl nyugati peremén és az Északi-Középhegységben szórványos. A Kárpátok egész vonulatá­ban, főleg savanyú talajokon gyakori.

 

Teljes cikk »A vörös áfonya igazi hegyvidéki faj. Nálunk a Borostyánkő-hegységben, a Bükkben és az Eperjes—Tokaji-hegyláncban szórványos, de a Kárpátok egész hegyvonulatában savanyú tala­jokon gyakori.

 

Teljes cikk »Az ajakosok családjába (Labiatae) 38 eurázsiai elterjedésű szurokfűfaj tartozik, melyek közül nálunk mindössze 1 faj honos. E fajjal száraz tölgyesekben, karsztbokor- és törmelékerdők­ben, cserjésekben és legelőkön találkozhatunk.

Teljes cikk »A mákfélék (Papaveraceae) családjába tartozó nemzetség közel 50 faja Eurázsia, Dél-Afrika, Ausztrália és Észak-Amerika lakója. Eredetileg a Mediterráneum volt az őshazája, de a gabo­nakultúrákból az egész földön meghonosodott.
Gyakori szántóföldi gyom, de különféle gyom­társulásokban, útszéleken, töltéseken, parlago­kon, szikes és löszpusztagyepekben is közönsé­ges.

Teljes cikk »A meténgfélék családjába (Apocynaceae) tar­tozó nemzetség 7 faja Európában, Észak-Afriká­ban és Közép-Ázsiában honos. A télizöld meténg domb- és hegyvidékeinken gyakori nö­vény, bükkösökben, tölgyesekben, lucosokban és ligeterdőkben találkozhatunk vele.

 

Teljes cikk »