Kategória


Archive for június, 2011

A fészkesvirágzatúak családjába (Compositae) tartozó aranyvessző nemzetség 100 tagja közül csak a közönséges aranyvessző (S. virgaurea)  honos Európában. A gyógyászat­ban a nála sokkal gvakoribb jövevényfajoknak, igy például a kanadai aranyvesszőnek van je­lentősége, amely a múlt század közepén dísznövényként került hazánkba.

 

Teljes cikk »Tövises iglice (Onosis spinosa L.)

Az iglice nemzetség 75 faja a pillangósvirágúak családjába (Leguminosae) tartozik, melyekkel Európában, Észak-Afrikában és Nyugat-Ázsiá­ban találkozhatunk. A tövises iglice hazánkban az Alföld északkeleti területén kívül mindenfelé gyakori, bokros növésű, 10-80 cm magas, igen tövises, mirigyes vagy bozontos szőrű félcserje. Teljes cikk »A burgonyafélék családjába (Solanaceae) tarto­zó csucsor nemzetség mintegy 1400 faja közül csak 3 honos Európában. Az ebszőlőcsucsor nálunk mindenfelé gyakori és közönséges, igen változékony és alakgazdag faj. 30-200 cm ma­gas, fásodó tövű félcserje. Levelei szíves tojásdadok vagy tojásdad hosszúkásak a felsőbbek vállán fülecskék találhatók.

Teljes cikk »A ligetszépefélék családjába (Oenotheraceae) tartozó nemzetség mintegy 80 faja Amerikában őshonos, egyes fajai a XVI. század táján kerültek Észak-Amerikából földrészünkre. Azóta robbanásszerűen elszaporodtak, és mindenfelé meghonosodtak. Teljes cikk »