Kategória


Közönséges borbálafű, téli tanonc, tormáncs-szegecs (Barbarea vulgáris). Keresztesvirágúak (Cruciferae) 30— 60 cm. Szára egyenes, szétterpedő ágakkal. Levelei szárnyasan hasogatottak, nagy végső karéjokkal. Apró virágai arany­sárgák. Számos becője fölfelé áll. Terem nedves réteken, művelt talajon, az egész országban. Teljes cikk »Szapora zsombor (Sysimbrium officinale)

Szapora zsombor, nőstény-szaporafű, patikai repcsény, szapora szegecs, toroktísztító fű, kányagyom  (Sysimbrium officinale). Keresztvirágúak (Cruciferae) 30-60 cm.

Teljes cikk »Bibircsós kőrontó (Saxifraga granulata).Kőtontófélék (Saxifragaceae). 25-40 cm.

Teljes cikk »Tölgyfa ( Quercus ) Bükkfélék ( Fagaceae )
Ide tartozik: kocsányos tölgy, gubacsfa, sukafa, mocsártölgy ( Quercus Robur, Quercus pedunculata)., a kocsánytalan tölgy ( Quercus cessiliflora )., a molyhos tölgy ( Quercus lanuginosa ).

Teljes cikk »Piros ebsszőlő, keserédes, csúcsoa, zolna, fölfutó-, erdei-, vad-, vízi vagy ebszőlő, juszalag, kalina vagy kalyinka, mellfű, temondádfű ( Solanum Dulcamara ). Ebszőlőfélék ( Solanaceae ).

Szára cserjés, lecsepült, vagy más növényre kapaszkodó. Levelei nyelesek, hosszúkás vagy szíves tojásdadok, ép szélűek és kihegyezettek. Virága a levelekkel szemben ágas kunkorvirágzatokban. Pártája lila színű, ritkán fehér, mélyen metszett., karéjai 6-8 mm hosszúak, tövükön 2 zöld, fehér szegélyű ponttal.

Teljes cikk »Gyöngykőmag, madás vagy napköles, napkása, kőmagvúfű, tengeriköles ( Lithospermum officinale ) 30-100 cm. Teljes cikk »Csipkrózsa, bicskefa, ebcsipke, parlagi vagy vadrózsa, tüskefa ( Rosa canina ). Rózsafélék ( Rasaceae ) 2-3 m.

Ágai rendesen ívalakban görbülnek:, tüskéi tövön laposak, hegyük rendszerint horgas. Levelei 5-7 levélkéjüek, fürészesek, kopaszok, legfeljebb a főerükön van ( visszájukon ) kevés szőrszál. A kocsány olyan hosszú, mint a csésze csöve, többnyire azonban 2-3-szor akkora:, mirigytelen. A csésze karéjai a termés érése elött elhullók. szirmai nagyok, rózsaszínűek vagy fehérek. Termése piros, hosszukás, csipkebogyója ” hecsepecse “, melyből igen jó ízt készítenek. Tenyészik az egész országban.

Teljes cikk »Orvosi Veronika, dicső, vagy dicsőséges fű, drága jó erdei zsálya, patikai szigoráll, sarlófű ( Veronica officinalis )

Tátogatók ( Srophulariaceae ). 15-30 cm. Csomóin gyökerező, szála a földre csepült:, szőröktöl érdes. Levelei rövid nyelűek, viszás tojásdadok, fűrészesek és szőrösek.

Teljes cikk »