Kategória


Medvefül  (Auricula ursi, Primula auricula). Ez a magas hegyeken, de alacsonyan termő , a kásavirág, vagy kesztyűvirág neme.

Teljes cikk »Agárkosbor (Orchis Morio)

Agár kosbor, bozsor, emberevő agárfű, piros kökörcsin, noszafű, túróvirág,  (Orchis Morio). Kosborfélék (Orchidaceae). 8-30 cm.

Teljes cikk »Bársonyvirág, szerelemfű. ( Amaranthus purpureus flos amoris )

Teljes cikk »Vízi perterce, cigányfű, farkaslábfű, farkastalpufű kínaifű, vízi pemete, peszerce, vagy peszére ( Lycopus europaeus ). Ajakosok ( Labiatae ). 30-100  cm.

Teljes cikk »Közönséges gyíkfű, békavar, patikai gyérfű, szilvafű, szilvalevelű fű, toroköröme, tűzfű, torokvillahin, torokgáncs ( Brunelle vurgalis ). Ajakosok. ( Labiatea ). 15-30 cm.
Szára lecsepült és gyökerező. Levelei nyelesek, hosszúkás tojásalakúak, épek. Virágzata gömbolyű, később hengeres, tövén két nagy murvával. Pártája lilaszerű, néha fehér, csészéje kétajkú, csöves, harangalakú. Terem mezőkön, utak szélén, az egész országban.

 

Teljes cikk »Csipkrózsa, bicskefa, ebcsipke, parlagi vagy vadrózsa, tüskefa ( Rosa canina ). Rózsafélék ( Rasaceae ) 2-3 m.

Ágai rendesen ívalakban görbülnek:, tüskéi tövön laposak, hegyük rendszerint horgas. Levelei 5-7 levélkéjüek, fürészesek, kopaszok, legfeljebb a főerükön van ( visszájukon ) kevés szőrszál. A kocsány olyan hosszú, mint a csésze csöve, többnyire azonban 2-3-szor akkora:, mirigytelen. A csésze karéjai a termés érése elött elhullók. szirmai nagyok, rózsaszínűek vagy fehérek. Termése piros, hosszukás, csipkebogyója ” hecsepecse “, melyből igen jó ízt készítenek. Tenyészik az egész országban.

Teljes cikk »Közönsége orbánc fű.  Csengőfű, csengőlinka, lyukaslevelű fű, patikai csengővirág, vérfű ( Hypericum perforatum ).

Az orbáncfűfélékhez ( Guttiferae ) tartozik. 30-60 cm. Szára kétélű:, levelei kerülékesek, hosszúkás tojásalakuak vagy keskenyszálasak:, átlátszóan pontozottak. Virágzata sokvirágú bogernyő. A csészelevelek kihegyezettek, mégegyszer akkorák, mint a termés, szélük pedig kopasz. Szirmai aranysárgák.  Terem mezőkön, sziklás, cserjés lejtőkön, ritkás erdőkben az egész országban.

Teljes cikk »