Kategória


Fehér árvacsalán, peregtető ( Labimium album ), az ajakosak ( Labiatae ) rendjéhez tartozik. 30-60 cm.Tarackot hajt. Levelei hosszúkás tojásalakúak, kihegyezettek és élesen fűrészesek.  Pártája fehér vagy sárgásfehér., alsó ajkának alapja zöldesen foltos, belsejében ferde szőrvonal húzódik végig. Terem kerítések, árkok, vízerek mentén az egész országban. Az alföldön ritka.

Használata: A fű kelyhéből kiszaggatott fehér virágoknak, nyálkás-édeskés ízük van és azért tüdőhurut, köhögés és rekedtségnél, teának főzve használtatnak. A friss hajtású levelek is hatásosak a fent említett bajoknál.

A virágok koncentrált főzetét, némely országban a nők, fehérfolyás ellen használják.

Golyvás emberek e fű teájával élnek és hatását dícsérik.