Kategória


Gyógynövényeknek az esetek többségében azokat a növényeket nevezzük, melyeknek ha­tóanyagot tartalmazó részét, illetve a belőlük kivont illóolajat vagy egyéb hatóanyagot vala­mely betegség kezelésére felhasználják.
De nemcsak azok a növények lehetnek gyógynö­vények, melyeket kizárólag gyógyászati célra használnak, hanem például gyógynövénynek avagy gyógyhatású növénynek tekinthetjük a vöröshagymát, a fokhagymát a fejes káposztát, a fekete retket, a burgonyát, a sárgarépát és a céklát is, hiszen mindegyikük rendelkezik vala­milyen kedvező gyógyhatással.Gyógynövényekhez három fő forrásból jut­hatunk, és legfontosabb beszerzési lehetőség­ként a vadon élő gyógynövények begyűjtését említhetjük. Emellett fontos szerep jut a ter­mesztett, illetve a külföldről beszerzett (impor­tált) gyógynövényeknek is.

A vadon előforduló növények egy részét termesztik is. Termesztésüket részben a kipusz­tulásukat megakadályozni szándékozó védettségük indokolja pl. homoktövis, gyapjas gyű­szűvirág részben pedig termesztésbe vonásuk­kal lehet biztosítani az azonosan jó minőségű és megfelelő mennyiségű drog előállítását (pél­dául orvosi ziliz, macskagyökér).

— Hatóanyagnak azokat, a növény különböző részeiben felhalmozódott anyagokat nevezzük, melyek kedvező hatást gyakorolnak az emberi szervezetben lejátszódó élettani és kórfolyamatokra, ezáltal fejtve ki gyógyhatásúkat.

Drognak az esetek többségében a gyógynö­vények hatóanyagot tartalmazó, rendszerint szárítással tartósított részét nevezzük. A szárított növényi részek mellett ugyancsak drognak nevezzük a növényekből kivont illóolajat vagy egyéb kivont és beszárított nyálkát (agár, vagy a különböző Aloe fajok leveleinek beszárított présnedvét (aloe).

A Kárpát-medencei magyar nyelvterülete­ken is igen gazdag hagyománya van a növé­nyek különböző célú (élelmiszer, fűszer, festő, takarmány, gyógy stb.) használatának, hiszen e tájegységen belül a homokpusztáktól a havaso­kig, a szikesektől az erdőségekig éltek magya­rok, és a sokféle növénytársulást jól ismerve válogatták ki és használták fel a növényeket.