Kategória


Kategória: 'Hólyagbaj ( hólyagkő )'

Turbolya, illatos turbolya, olasz saláta,  zamatos turbolya  (Anthryscus cereforium H).

Teljes cikk »Bibircsós kőrontó (Saxifraga granulata)

Bibircsós kőrontó (Saxifraga granulata).Kőtontófélék (Saxifragaceae). 25-40 cm.

Teljes cikk »Magvas gomborka, himmag, inyorica, körköly, lenfojtó, tojásfű, vetési rekenyő ( Camelina sativa ).  Keresztesek ( Crucifer) 30-80 cm.

Teljes cikk »Bajfű, nyelves csodabogyó, csapfű, földi borostyán, lónyelvű fű, nyakcsopja. ( Ruscus Hippoglossum ). A liliomfélékhez  ( Liliaceae ) tartozik. 50-80 cm.

Teljes cikk »Porcsin keserűfű, disznópázsit, nagy porc, vagy porcsfű, porcogópázsit, porcsin, csíkszár, térdkötőfű, tetemadó, tetemtoldófű, rézaltató polcsin ( Polygonum aviculare ).  Keserűfűfélék (Polygonaceae ). 20-50 cm.

Vékony, fonálszerű szára többnyire lecsepült. Ágai csúcsukig levelesek, levelei keskenyek, szélükön érdesek és legalább is hosszabbak a cafatos kürtöknél, amelyek kétfelé hasadtak.

Teljes cikk »Piros ebsszőlő, keserédes, csúcsoa, zolna, fölfutó-, erdei-, vad-, vízi vagy ebszőlő, juszalag, kalina vagy kalyinka, mellfű, temondádfű ( Solanum Dulcamara ). Ebszőlőfélék ( Solanaceae ).

Szára cserjés, lecsepült, vagy más növényre kapaszkodó. Levelei nyelesek, hosszúkás vagy szíves tojásdadok, ép szélűek és kihegyezettek. Virága a levelekkel szemben ágas kunkorvirágzatokban. Pártája lila színű, ritkán fehér, mélyen metszett., karéjai 6-8 mm hosszúak, tövükön 2 zöld, fehér szegélyű ponttal.

Teljes cikk »Gyöngykőmag, madás vagy napköles, napkása, kőmagvúfű, tengeriköles ( Lithospermum officinale ) 30-100 cm. Teljes cikk »Ragadós galaj, kullancsfű, ragadáncs, valódi ragadányfű, szerelemfű ( Galium aparine ). Galajfélék ( Rubiaceae ). 50-120 cm.

Teljes cikk »Csipkrózsa, bicskefa, ebcsipke, parlagi vagy vadrózsa, tüskefa ( Rosa canina ). Rózsafélék ( Rasaceae ) 2-3 m.

Ágai rendesen ívalakban görbülnek:, tüskéi tövön laposak, hegyük rendszerint horgas. Levelei 5-7 levélkéjüek, fürészesek, kopaszok, legfeljebb a főerükön van ( visszájukon ) kevés szőrszál. A kocsány olyan hosszú, mint a csésze csöve, többnyire azonban 2-3-szor akkora:, mirigytelen. A csésze karéjai a termés érése elött elhullók. szirmai nagyok, rózsaszínűek vagy fehérek. Termése piros, hosszukás, csipkebogyója ” hecsepecse “, melyből igen jó ízt készítenek. Tenyészik az egész országban.

Teljes cikk »Orvosi Veronika, dicső, vagy dicsőséges fű, drága jó erdei zsálya, patikai szigoráll, sarlófű ( Veronica officinalis )

Tátogatók ( Srophulariaceae ). 15-30 cm. Csomóin gyökerező, szála a földre csepült:, szőröktöl érdes. Levelei rövid nyelűek, viszás tojásdadok, fűrészesek és szőrösek.

Teljes cikk »Borsos varjúháj, bárány- vagy egércsecs, kukacszuha, kukacfű, sírfű ( Sedum acre, Sedum minus ). Varjúhájfélékhez ( Crassulaceae ) tartozik. 5-15 cm.

Teljes cikk »