Kategória


Kategória: 'Mérgező'

A burgonyafélék családjába (Solanaceae) tarto­zó csucsor nemzetség mintegy 1400 faja közül csak 3 honos Európában. Az ebszőlőcsucsor nálunk mindenfelé gyakori és közönséges, igen változékony és alakgazdag faj. 30-200 cm ma­gas, fásodó tövű félcserje. Levelei szíves tojásdadok vagy tojásdad hosszúkásak a felsőbbek vállán fülecskék találhatók.

Teljes cikk »Fehér zászpa – Veratrum – album L.

A liliomfélék családjába (Liliaceae) tartozó zászpa nemzetség 25 tagja az északi féltekén él, az Európában előforduló mindkét faj nálunk is honos. A fehér zászpa élőhelye Észak-Afrikára és Eurázsiára terjedt ki. Mocsaras réteken, nyir­kos, erdős helyeken, havasi pásztorszállások környékén tenyésző erőteljes, termetes, pelyhes-molyhos évelő növény.

Teljes cikk »Orvosi csikorka, ínnyújtó fű. Isten kegyelme, kegyelemfű, réti csikorgófű (Gratiola officinalis). Tátogatók (Scrophulariaceae) faja. 8—30 cm. Tőkéje terjedő, ágas; szára fölálló, rendszerint ágtalan, felső részében négyélű. Levelei lándzsásak, nyeletlenek, fűrészesek, esetleg — kivált az al­sók— ép élűek.

Teljes cikk »Napos, füves lejtők jellegzetes, szép, kora tavaszi színfoltja. Nálunk a hegy- és dombvidékeken helyenként gyakori, már márciusban bontogatja ragyogó sárga szirmait. Finoman sallangos levelekkel borított szárai nyár közepére elszáradnak.

A héricsek az Újvilág mérsékelt övében élnek. A boglárkafélék családjába (Ranunculaceae) tartozó 20 fajuk között évelő és egyéves növé­nyek is vannak. A tavaszi hérics mészkedvelő, eurázsiai, kontinentális növény.

Teljes cikk »Csattanó maszlag, bariska, csattantó csudafű, dögfű, maszlagos redőszirom,  puttyantó, töviskés disznó, tövisalma, tölcséres bilindek (Datura stramónium). Ebszőlőfélék (Solanaceae). 20—100 cm.

Teljes cikk »A jellegzetes megjelenésű, 20 tagot számláló hunyor nemzetség a boglárkafélék családjába (Ranunculaceae) tartozik. Fajai Európában és Ázsiában élnek. Hegy és dombvidékek évelő növényei, és kedvelik a meszes talajú területe­ket.

 

Teljes cikk »A burgonyafélék családjába (Solanaceae) tarto­zó nadragulya nemzetségnek 4 faja van, ame­lyek Európa délibb felén és Nyugat-Ázsiában egészen a Himalájáig honosak. A nadragulyával az ország egész területén találkozhatunk.

Fő­ként a hegy- és dombvidékek, bükkösök és gyertyános tölgyesek növénye, ahol vágások­ban és erdőszéleken társulásalkotó. Az Alföl­dön ritka. Karó alakú, erőteljes gyökere 30-50 cm hosszú, 2-3 ujjnyi vastag, kívül szürkésbar­na, belül piszkosfehér, húsos, kesernyés ízű.

Teljes cikk »Kerek kapotnyak, kerek kapor, kapotnyik, mogyoró-alja, mogyoróalj-kámfor, vad gyömbér (Asarum europaeum). Farkasalmafélék (Aristolochiaceae). 5—10 cm. Tarackot hajt. Teljes cikk »A kikerics nemzetség mintegy 35 faja a liliomfé­lék családjába (Liliaceae)tartozik, Európa és Nyugat-Ázsia lakója. Az őszi kikerics különösen a domb- és hegyvidékeken terem, és egészen a havasi zónáig húzódik fel.

Őszi kikerics - Colchicum Autumnale L

Teljes cikk »Az odvas keltike egyike azon növényeinknek, me­lyek kora tavasszal, már március elején nagy tömegben, halvány-ibolya virágszőnyeget alkot­va nyílnak. A füstikefélék családjába (Fumariaceae) tartozó keltike nemzetség mintegy 300 faja az északi félteke mérsékelt éghajlatú területein él.

Ujjas keltike - Corydalis Solida L

Teljes cikk »Egyéves, kellemetlen gyomnövény. Főként szemét- és trágyadom­bok környékén, parlagokon, kapás kultúrák­ban, ártereken találkozhatunk vele.A burgonyafélék családjába (Solanaceae) tarto­zó maszlag nemzetség 8 faja Észak-Amerika déli felén honos. Ma már nehéz lenne kideríte­ni, hogy miképpen került Európába és terjedt el.

Csattanó maszlag - Datura Stramonium L

Teljes cikk »Réti bércse, éplevelű bércse  (Clematis integrifolia). Boglárkafélék (Ranunculaceae). 20-60 cm.
Szára nem kúszik. Nyeletlen levelei tojásalakúak, kihegyezettek és épek. Virágai rendszerint magányos, bókoló és illatos. Csészelevelei hosszúkásak,  sötét liláskékek,  még egyszer akkorák, mint a gyapjas porzók. Szirma nincs. Termése hosszú, tollas bibeszállal. Terem kissé nedves réteken, szórványosan hazánk déli felében.

Teljes cikk »Kis sárfű-tej, apró sármag, hasindító fű, kis sárfű, ugrógyökér (Euphorbia Esula). Fűtejfélék (Euphorbiaceae). 30-50 cm. Szára sűrűn leveles, levelei keskeny lándzsásak, hamvasak.

Teljes cikk »