Kategória


Keresztes galaj, bizder, keresztes kásafű, keresztfű, keresztgyökér, mezei jázmin. ragadványfű, sérvesfű, valaj ( Galium Cruciata ). Galajfélék. ( Rubiaccae ) 15-45 cm

Töve terjedő. Levelei négyesével örvben állnak, háromerűek, sárgászöldek és szárastól szőrösek.  Virágai a levelek hónaljában, kurtaágú, bogernyőben fejlődnek:, az utolsó elágazás középső virágai porzósak és termősek, a két külső pedig csak porzós.  Pártája csöves, , négymetszetű:, sárga, mézillatú. 

A terméskocsánykák hátragörbülők s az ugyanott lehajló levelek közé rejtőzők. Termése kopasz. Terem fűves, cserjés helyeken, kivált a hegyvidéken, az egész országban.

A keresztes galajt a régiek nagy becsben tartották:, manapság alig ismerik. A ragadó fűhöz ( Galium Aparine ) hasonlít.

Használata: E fűnek friss levét, erős főzetét, nyavajatörésnél, (epilepszia), görcsöknél, hisztérikus bajoknál és fejfájásnál használják. Szirupnak készítve, véres vizeletnél és vérfolyásnál nyer alkalmazást.

Külső haszna is van, a bőrkiütéseknél. A kiütéses testrészeket a fű főzetével, többször borogassuk naponként.