Kategória


Közönséges szeplőlapu, Boldogasszony- csepegtette, fű,párducfű, szeplén, viaszfű ( Cerinthe minor ). 15-50 cm.

Az egész növény kékeszöld, hamvas és kopasz. Alsó leveleiviszástojásdadok, a felsők szíves, vagy nyilas alappal, szárölelők., gyakran fehérpettyesek. Citromsárga virágai leveles kunkorban fejlődnek. Pártája csaknem közepéig ötfelé hasított., hasábjai a virág közepe felé összeborulók. Terméskéi szürkék, fényesek és feketén pontozottak. Terem utak szélén, szántóföldeken és erdők határain, az egész országban. Fölmegy az alhavasi tájig.Havasi szeplőlapu ( Cerinthe alpina ) Az elöbbihez nagyon hasonló. A párta fogai aprók és hátragörbültek. A párta szegélye valamivel sötétebb, mint a csöve. Terem a magas Tátrán és a Királyhágón túli területek havasain.

Használata: A két fűről annyit jegyezhetek meg, hogy a méheknek viaszt termelnek.

A havasinak nyers leveleit daganatokra kötözik.