Kategória


A mákfélék (Papaveraceae) családjába tartozó nemzetség közel 50 faja Eurázsia, Dél-Afrika, Ausztrália és Észak-Amerika lakója. Eredetileg a Mediterráneum volt az őshazája, de a gabo­nakultúrákból az egész földön meghonosodott.
Gyakori szántóföldi gyom, de különféle gyom­társulásokban, útszéleken, töltéseken, parlago­kon, szikes és löszpusztagyepekben is közönsé­ges.Áttelelő egyéves, rendkívül változó nö­vényfaj. Szára 15-90 cm magas, többnyire erő­sen bokrosodó, merev szőröktől érdes. Levelei 1-2-szeresen szárnyaltak, a levélszeletek dur­ván fogazottak. A májustól szeptemberig nyíló tűzpiros virágok a levelek hónaljából eredő kocsányon bókolnak.

A virágokból készült teát a népi gyógyászat­ban köhögéscsillapításra, gyomorfájdalmakra, valamint idegesség és álmatlanság ellen hasz­nálják.

A modern gyógyászatban a drogot (Rhoeados flos) ritkábban használják. Helyenként kö­högéscsillapító gyógyteakeverékekbe teszik, vagy teát szépítő szernek használják.