Kategória


A jellegzetes megjelenésű, 20 tagot számláló hunyor nemzetség a boglárkafélék családjába (Ranunculaceae) tartozik. Fajai Európában és Ázsiában élnek. Hegy és dombvidékek évelő növényei, és kedvelik a meszes talajú területe­ket. 

A Kárpát-medencében 3 fajuk őshonos. A pirosló hunyor igazi Kárpát – medencei endemizmus (bennszülött), de a kis virágú hunyor élettere sem terjed túlságosan nagyobbra e tájegységnél. Az előző faj a Magyar-középhegység Pilistől a Bükkig terjedő szakaszán és Erdély – szerte honos, nyirkos, sziklás hegyi er­dőkben, bükkösökben, cserjésekben.

Levelei tenyeresen szeldeltek, és a szeletek még 2-5 hasábra osztottak, fonákjuk többé-kevésbé szőrös. A 20-30 cm-es szárakon március-áprilisban nyíló, 4-5 cm átmérőjű virágokban a virágtakaró kívül világos vagy sötét ibolyaszínű, esetleg éréskor változik zöldessé. Magvaikat a rajtuk lévő olajtestek miatt, a többi hunyorhoz hasonlóan, a hangyák hurcolják szét. A kis virágú hunyor a Dunántúli-középhegység és a Dunántúl déli és nyugati dombvidékein nyirkos erdők, gyertyános tölgyesek tipikus növénye.

Szára magasabb és több virágot hoz, mint az előző fajé. A virágtakarók sárgászöldek, zöldek. A csak 1-2,5 cm nagyságú virágok a pirosló hunyorral egy időben nyílnak.

Levelei tenyeresen szeldeltek, a szeletek fino­man fűrészesek, csak az oldalsók osztottak. Szívós, sötét színű gyöktörzsükből számos járu­lékos gyökér ered. Igen MÉRGEZŐ növények. Leveleik télen elhervadnak, ellentétben a har­madik hazai fajjal, az örökzöld illatos hunyorral. Minden hunyor szigorúan VÉDETT!

A népi gyógyászatban humán- és állatbeteg­ségek gyógyítására egyaránt használtak. Alkal­mazásának leggyakoribb módja a tavaszi hé­ricsnél már leírt ingerterápiás kezelés. A hunyorfajok gyökereit is táragyökér vagy tályog-gyökér néven ismerték, gyűjtötték, és sok he­lyütt piacokon árusították a „tályoggyökeres emberek.”

A modern orvoslásban a növény gyökeres gyöktörzséből  előál­lított kivonatokat és gyógyszereket használják.

A drog 0,4-0,5 százalék erős hatású, szívre ható glikozidokat, továbbá szaponinokat és illóolajat tartalmaz. Gyógytea, vagy más, házilag elkészí­tett gyógyszer alkalmazása a MÉRGEZÉS  veszélye miatt nem ajánlatos.

Gyári készítményeit moz­gásszervi betegségek kezelésére használják.