Kategória


Szapora zsember, kányagyom, nőstény szaporafű,  patikai repcsény, szapora szegecs, toroktisztító fű ( Sisymbrium officinale ). Keresztes virágúak ( Crucferae ). 20-30 cm.Ágai szétterpednek., levelei kacurosak, végső karéja nagy, dárdaalakú. Virága igen apró és sárga. Becői mintegy 1 cm, hosszúak, a szárhoz simulók és kihegyezettek. Terem parlagokon, utak szélén, művelt talajon, az egész országban.

Használata: A fűnek apró, vörös magvait giliszták ellen szedik be, de vérhasnál is használják. A magvakból kis kávéskanállal kell bevenni.

Külsőleg: a fű porát, nyitott sebek behintésére sikerrel alkalmazzák.