Kategória


Szelíd csorbóka, csorbáka, kakics, darúhéj, disznókék, dudva, csorbóka, kákics, nyulfű, nyulkáposzta, tejesdudva, pickék ( Sonchus leavis ) Fészkesek.  ( Compositae ). 10-90 cm.Szára bőven tejelő, vaskos és csöves.  Levelei nagyon puhák és hosszúkásak., kihegyezetten, öblösen, vagy szárnyasan fogazottak., végkaréjuk nagy, háromszögű. Alsó levelei szárnyas nyélbe keskenyednek, valamennyinek az alapja  nyilas. Fészekvirágzatai rendszerint tömöttek, de kevés fészkű bugában, vagy bogernyőben fejlődnek. Virága sárga. Termése mindkét oldalán hárombordájú, harántul ráncos és a szélén fogacskáktól érdes. Terem művelt talajon, parlagokon, kertekben az egész országban.

Használata: E fű kifőtt leve a sárga betegségben kiválóan hatásos. Nyilalásnál a fű levét kinyomjuk és azt a beteggel lassan megitatjuk.