Kategória


Tavi lórom, folyóvizi-, parti-, vagy vizilórom  (Rumex hydrolapathum). Keserűfűfélék (Poligonaceae). 1-2 méter.

Szára barázdált, kevéssé ágas. Alsó levelei igen nagyok, 20-40 cm hosszúak, különben lándzsásak., hosszan kihegyezettek és nyélbe keskenyedők., szélük alig hullámos és aprón fodros. Levélnyele felül lapos. Virágzatának ágai elállóak, virágörvei zöldesek, párosak, belső lepel hasábjai nem szíves vállúak, tojás alakúak, vagy csaknem háromszögűek, tövük felé gyakran aprón fűrészesek.,  mindegyik, vagy legalább kettő púpos. Terem tavak szélén, folyók holt ágaiban, szórványosan főleg nádasok szélén, az egész országban.Lágyító hatása miatt, a  vízi- lapu gyökerét vízben főzik a sárgaságnál.

Külső haszna ugyanolyan, mint a keserű lapué.

tavi-lórom